Lãi quý 4 của Xi măng Hà Tiên 1 giảm mạnh 65%

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.
 
Theo đó, doanh thu quý 4 đạt 2.024 tỷ đồng, giảm 8,5%, lợi nhuận gộp còn 144 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với 306 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2020.
Trong quý doanh thu tài chính đạt hơn 3 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm được 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 31 tỷ đồng, phần lớn do giảm chi phí lãi vay.
Ngoài ra chi phí bán hàng giảm 14 tỷ đồng so với cùng kỳ, về gần 20 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm đáng kể gần 12 tỷ đồng, xuống còn 23 tỷ đồng.
Bên cạnh đó trong quý 4 vừa qua công ty ghi nhận khoản chi phí khác hơn 11 tỷ đồng, là chi phí tài trợ tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Kết quả, quý 4 Xi măng Hà Tiên 1 lãi sau thuế 53,4 tỷ đồng, bằng 1/3 so với số lãi 154 tỷ đồng đạt được trong quý 4/2020.
Lai quy 4 cua Xi mang Ha Tien 1 giam manh 65%
 
Theo giải trình, từ đầu quý 4/2021, nước ta cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội khởi sắc trở lại với nhiều điểm sáng.
Tuy nhiên, do dịch Covid-19 vẫn biến biến phức tạp ở một số tỉnh phía Nam làm sản lượng tiêu thụ xi măng giảm 11,5% dẫn tới doanh thu đi xuống. Bên cạnh đó, giá nguyên nhiên liệu chính cho sản xuất xi măng như than, dầu, thạch cao... tăng, trong khi công ty mới chỉ nâng giá bán từ tháng 11/2021.
Lũy kế cả năm 2021 doanh thu đạt 7.064 tỷ đồng, giảm 11% so với doanh thu đạt được năm 2020 và mới thực hiện được gần 88% kế hoạch năm. Do chi phí tăng cao, nên lợi nhuận trước thuế đạt gần 462 tỷ đồng, hoàn thành 57% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế giảm 31% xuống còn 370 tỷ đồng.
Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản đạt 8.809 tỷ đồng, giảm 12% so với thời điểm đầu năm. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm 73% xuống còn 296 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức 709,2 tỷ đồng, giảm 7%.
Công ty còn 1.611 tỷ đồng dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn (giảm 766 tỷ đồng so với đầu năm) và không còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN