ABBank: Lãi quý 4 lao dốc, tiền gửi khách hàng sụt giảm

ABBank báo lãi quý 4/2021 suy giảm do tăng vọt trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Tiền gửi khách hàng năm 2021 cũng suy giảm.
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với thu nhập lãi thuần tăng 28% lên 869 tỷ đồng.
Các nguồn thu ngoài lãi tăng giảm thất thường. Trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng vọt 162% lên 142 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh gấp 36 lần lên 54 tỷ đồng; hoạt động khác cũng tăng 52% với 115 tỷ đồng.
Ngược lại, kinh doanh ngoại hối tiếp tục thua lỗ 51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 40 tỷ đồng. Hay lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 47% xuống 223 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 13% lên 640 tỷ đồng.
Tuy nhiên kỳ này ABBank chi tới gần 281 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2,5 lần cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng sụt giảm 23% về còn gần 281 tỷ đồng.
ABBank: Lai quy 4 lao doc, tien gui khach hang sut giam
 
Lũy kế cả năm 2021, nguồn thu chính của ABBank vẫn tăng 29% lên 2.381 tỷ đồng. Các nguồn thu ngoài lãi đều tăng chỉ riêng mua bán chứng khoán đầu tư lao dốc 73% về vỏn vẹn 202 tỷ đồng. Sau cùng, ngân hàng vẫn lãi ròng 1.560 tỷ đồng, tăng 39% so năm 2020. 
Nếu so với kế hoạch tăng trưởng 44% được đề ra cho cả năm 2021, ABBank đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế đã đề ra.
Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản ABBank tăng nhẹ 5% so với đầu năm, lên mức 121,695 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 9% so với đầu năm, lên mức 68,984 tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng lại giảm 6% so với đầu năm, chỉ còn gần 67,840 tỷ đồng.  
Về chất lượng nợ cho vay, tính đến ngày 31/12/2021, tổng nợ xấu của ABBank tăng nhẹ 7% so với đầu năm, lên 1,423 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 2.09% đầu năm xuống mức 2.06%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN