Tập đoàn PAN 'tham vọng' nắm trọn 100% vốn Bibica

HĐQT CTCP Tập đoàn PAN (PAN) vừa công bố Nghị quyết phê duyệt phương án chào mua cổ phiếu BBC của CTCP Bibica.
PAN dự tính chào mua 7,7 triệu cổ phiếu BBC, tương đương 41,06% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Bibica. Hiện, Tập đoàn PAN đang là cổ đông lớn khi sở hữu hơn 11 triệu cổ phiếu BBC, tương đương 58,94% vốn Bibica.
Như vậy, nếu giao dịch được hoàn tất theo kế hoạch, Tập đoàn PAN sẽ nắm gần 18,8 triệu cổ phiếu, tương đương 100% vốn Bibica.
Tap doan PAN 'tham vong' nam tron 100% von Bibica
 
Mức giá chào mua mỗi cổ phần BBC cụ thể chưa được công bố, song sẽ không thấp hơn giá bình quân tham chiếu của cổ phiếu BBC do HoSE công bố trong thời hạn 60 ngày giao dịch liền kề trước ngày gửi bản đăng ký chào mua.
Mức giá chào mua cụ thể sẽ được Chủ tịch Tập đoàn PAN - ông Nguyễn Duy Hưng quyết định tại thời điểm nộp bộ hồ sơ đăng ký chào mua công khai với cơ quan có thẩm quyền.
Theo Nghị quyết, Tập đoàn PAN sẽ dùng nguồn vốn tự có để thực hiện đợt chào mua 41,06% vốn Bibica.
Về kết quả kinh doanh năm 2021, Bibica ghi nhận doanh thu thuần 1.091 tỷ đồng, bằng 89,5% so với năm 2020 và lãi ròng chỉ đạt gần 22 tỷ đồng tỷ đồng, giảm hơn 77% so với năm 2020.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN