Giới hạn thời điểm và thời gian sở hữu nhà với người nước ngoài?

Giới hạn thời điểm và thời gian sở hữu nhà với người nước ngoài?

09:01 | 06/06/2023
"Cần giới hạn thời điểm và thời gian sở hữu nhà ở đối với người nước ngoài để bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia". Đó là ý kiến của ĐB Nguyễn Hải Anh tại phiên thảo luật tổ về Luật Nhà ở (sửa đổi) vào ngày 5/6.

TOP TIN BÀI HoT NHẤT 24h