Doanh thu Vinamilk quý 2 đạt mức cao kỷ lục từ thị trường xuất khẩu

Doanh thu Vinamilk quý 2 đạt mức cao kỷ lục từ thị trường xuất khẩu

17:15 | 05/08/2021
CTCP Sữa Việt Nam công bố báo cáo tài chính Q2/2021 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 15.729 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.862 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hoàn thành lần lượt 46,6% và 48,6% kế hoạch năm.

TOP TIN BÀI HoT NHẤT 24h