Tỷ suất lãi gộp biên vọt lên gần 53%, DPM báo lãi quý 4/2021 gấp 18 lần cùng kỳ

Tỷ suất lãi gộp biên vọt lên gần 53%, DPM báo lãi quý 4/2021 gấp 18 lần cùng kỳ

16:00 | 26/01/2022
Lợi nhuận gộp đạt 2.213 tỷ đồng, gấp 7,4 lần cùng kỳ. Tương ứng tỷ suất lãi gộp biên đạt tới 52,7%, trong khi cùng kỳ chỉ 18,2%. Sau khi trừ các loại chi phí, DPM đạt tới 1.592 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 18 lần cùng kỳ.

TOP TIN BÀI HoT NHẤT 24h