KBC đặt kế hoạch lãi năm 2022 ở mức 4.500 tỷ đồng

Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2021 chỉ đạt khoảng 70% và 45% kế hoạch Kinh Bắc đề ra trước đó.
Theo tài liệu cho Đại hội Đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 công bố mới đây, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
Theo đó, KBC ước tính tổng doanh thu hợp nhất năm 2021 dự kiến đạt 4.190 tỷ đồng, tăng 69,8% so với năm 2020. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021 của KBC dự kiến đạt 900 tỷ đồng, tăng 181,4% so với cùng kỳ. Lợi ích thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 730 tỷ đồng, bằng 325,9 % so với năm 2020.
Ban lãnh đạo KBC lý giải, dù đã nỗ lực để triển khai các kế hoạch kinh doanh nhưng chưa đạt được kết quả kinh doanh đặt ra cho cả năm 2021. Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế vừa nêu chỉ đạt khoảng 70% và 45% kế hoạch Kinh Bắc đề ra trước đó.
KBC dat ke hoach lai nam 2022 o muc 4.500 ty dong
 
Trong năm 2021, Kinh Bắc đã có ba đợt phát hành trái phiếu trong năm với tổng giá trị hơn 3.400 tỷ đồng. Vốn thu về phục vụ đền bù hạ tầng khu công nghiệp, thanh toán chi phí xây dựng, hợp tác với các công ty con thực hiện các dự án KCN,...
Phía doanh nghiệp cho biết KCN Tràng Duệ mở rộng đã và đang được các cơ quan quản lý của TP Hải Phòng tập trung triển khai và hoàn tất các thủ tục thành lập mới, dự án đã nộp hồ sơ chờ chấp thuận của Bộ kế hoạch và Đầu tư.
Cuối tháng 12/2021, Kinh Bắc đã được UBND tỉnh Hưng yên trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có quy mô 200 ha.
Bên cạnh đó, Kinh Bắc đang tiến hành đền bù các cụm công nghiệp có quy mô 219,8 ha và 43,52 ha khu nhà ở xã hội ở Long An. Tại đây, Kinh Bắc cùng với các công ty con, công ty liên kết đang thành lập các dự án KCN mới.
Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Kinh Bắc đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 dự kiến đạt 9.800 tỷ đồng và tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 4.500 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,3 lần và gấp 5 lần so với kết quả ước đạt trong năm 2021.
Theo tài liệu công bố, doanh nghiệp còn có các kế hoạch phát hành để tăng vốn điều lệ. Theo đó, KBC dự kiến phát hành tối đa gần 192 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị gần 1.920 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có dự định chào bán riêng lẻ tối đa 150 triệu cổ phiếu với giá trị 1.500 tỷ đồng.
Theo ban lãnh đạo, mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn, tái cơ cấu nợ vay và đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết.
Tính đến cuối quý 3/2021, Kinh Bắc ghi nhận gần 14.954 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó dư nợ vay chiếm một nửa với 7.375 tỷ đồng (riêng dư nợ vay dài hạn tăng thêm hơn 1.000 tỷ so với đầu năm, chủ yếu là nợ vay trái phiếu với lãi suất dao động 9,38-11%/năm).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN