LienVietPostBank báo lãi năm 2021 tăng khá, nợ xấu tăng gần 10%

Lợi nhuận sau thuế của LienVietsPostBank năm 2021 đạt 2,9 nghìn tỷ đồng, cũng tăng mạnh 54,3% so năm trước. 
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank, HoSE: LPB) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước dự phòng đạt 5 nghìn tỷ đồng, tăng gần 59% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,9 nghìn tỷ đồng, cũng tăng mạnh 54,3% so năm trước. 
Lợi nhuận sau thuế của LPB tăng chủ yếu do thu nhập từ lãi tăng 34,2%, thu nhập phí ròng tăng 36,9%, lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 123,7% và mức tăng 9,6% của chi phí hoạt động kinh doanh thấp hơn đáng kể mức tăng của tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh là 29,3%. Các khoản này bị ảnh hưởng một phần bởi chi phí dự phòng tăng 89%, lỗ từ chứng khoán đầu tư 1 tỷ đồng so với mức lãi 138 tỷ đồng của năm 2020 và thu nhập ròng khác giảm 82,3%.
So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 tăng 38,2% khi đạt 645 tỷ đồng chủ yếu do NIM tăng.
LienVietPostBank bao lai nam 2021 tang kha, no xau tang gan 10%
 
Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản có của LPB ở mức 289.193 tỷ đồng, tăng 46.851 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng của TPB tăng 18,3% lên mức 208.954 tỷ đồng.
Tiền gửi khách hàng đạt 180.273 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,2% so đầu kỳ.
Về chất lượng nợ cho vay, LPB ghi nhận nợ xấu tăng gần 10% lên 2.777 tỷ đồng, song do tín dụng tăng trưởng mạnh 18% nên tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,4% xuống mức 1,3%. Đáng chú ý, kỳ này nợ có khả năng mất vốn giảm mạnh 25% nhưng nợ nghi ngờ tăng vọt 192%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN