Môi giới, margin và tự doanh mang về lãi lớn cho HSC trong năm 2021

3 mảng kinh doanh môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh tiếp tục đóng góp 98% tổng doanh thu thuần của HCM trong năm 2021.
CTCP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, HoSE: HCM) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu 957 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 279 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 86% và 63% so với quý 4/2020.
Lũy kế cả năm 2021, HCM ghi nhận doanh thu thuần 3.368 tỷ đồng, tăng 112% so với năm 2020 và vượt 26% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế lũy kế năm đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 117% so với năm 2020, vượt 19% so với kế hoạch cả năm 2021.
Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2021 đạt 3.760 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROE) đạt 23,8%.
Moi gioi, margin va tu doanh mang ve lai lon cho HSC trong nam 2021
 
Theo đó, 3 mảng kinh doanh môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh tiếp tục đóng góp 98% tổng doanh thu thuần của HCM trong năm 2021.
Cụ thể, doanh thu phí môi giới chiếm 41% tổng doanh thu của HCM, đạt hơn 1.390 tỷ đồng, tăng 124% so với năm 2020 và vượt kế 34% kế hoạch đề ra.
Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ hoàn thành 121% kế hoạch 2021, đạt 1.179 tỷ đồng, tăng 114% so với năm 2020 và đóng góp 35% vào tổng doanh thu.
Hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu 722 tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2020 và đóng góp 22% vào tổng doanh thu.
Moi gioi, margin va tu doanh mang ve lai lon cho HSC trong nam 2021-Hinh-2
 
Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận hơn 46,5 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2020. Tuy nhiên do đặc trưng của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp là tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận doanh thu của các thương vụ. Doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán thường không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN