Mua các thiếu nữ về giam lỏng rồi ép bán dâm trừ nợ

Sau khi mua các cô gái, Lê Thanh Đoàn đã ép họ bán dâm để trừ các khoản phí đưa đón, tiền phạt, xăng xe... 
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN