Mỹ nhân được Châu Tinh Trì lập di chúc nghìn tỷ ngoài đời đẹp thế nào?

Mỹ nhân được Châu Tinh Trì lập di chúc nghìn tỷ giữ vẻ ngoài trẻ đẹp dài lâu nhờ đâu?
Hạ Vũ

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN