Xe chiến đấu bộ binh trang bị hỏa lực cực mạnh, chịu được mìn chống tăng nặng 8kg

PIRANHA V có khả năng chống lại vụ nổ, hệ thống phòng vệ cung cấp khả năng chống lại lựu đạn phóng tên lửa (RPG), chịu được mìn chống tăng nặng 8kg.
Trung Nam (Military-Today&army-technology)

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN