Khoản nợ phải trả của PV Gas phình to gấp đôi lên 26.600 tỷ đồng

Nợ phải trả PV Gas cũng đã tăng gấp đôi lên đến 26.600 tỷ đồng trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng gần gấp 4 lần lên 7.500 tỷ đồng.
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas, GAS) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 với 20.177 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 30% so cùng kỳ.
Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 16,9% lên 17,5% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 3.527 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.
Sau khi trừ chi phí, PV Gas lãi sau thuế 2.029 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.964 tỷ đồng, cũng tăng 17% so cùng kỳ.
Khoan no phai tra cua PV Gas phinh to gap doi len 26.600 ty dong
 
PV Gas cho biết sản lượng khí tiêu thụ quý 4/2021 giảm 31% và sản lượng LPG giảm 8% so cùng kỳ. Tuy nhiên, do giá dầu Brent bình quân trong quý tăng 81% cộng với sản lượng condensate tiêu thụ tăng 28% so cùng kỳ nên lợi nhuận tăng.
Tính chung cả năm 2021, PV Gas ghi nhận doanh thu đạt 78.992 tỷ đồng và lãi sau thuế 8.852 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 11% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8.673 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và hoàn thành vượt 26% kế hoạch cả năm đề ra.
Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của PV Gas tăng 24,5% so đầu năm, đạt gần 78.800 tỷ đồng. Số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi vượt hơn 30.000 tỷ đồng, tăng gần 3.300 tỷ đồng so với đầu năm.
Mặt khác, nợ phải trả cũng đã tăng gấp đôi lên đến 26.600 tỷ đồng trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng gần gấp 4 lần lên 7.500 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn tăng 66% lên 16.900 tỷ đồng trong khi tồn kho cũng tăng gấp đôi lên 3.200 tỷ đồng. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN