Sá xị Chương Dương chìm trong thua lỗ

Với 4 quý đều thua lỗ nên SCD lỗ ròng cả năm 2021 gần 36 tỷ đồng, mức lỗ lớn nhất kể từ khi niêm yết, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 3 tỷ đồng.
Trong quý 4/2021, CTCP Nước giải khát Chương Dương (SCD) ghi nhận doanh thu thuần hơn 43 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp giảm đáng kể so với cùng kỳ, chỉ đạt 24%, mang về 10 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm tương ứng 39%.
Dù cả chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm, nhưng thu không đủ bù chi, nhà sản xuất nước giải khát này ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 3,7 tỷ đồng quý cuối năm 2021, trong khi cùng kỳ vẫn lãi dương 453 triệu.
Sa xi Chuong Duong chim trong thua lo
 
Theo giải trình của SCD, trong quý 4/2021, kết quả kinh doanh của Công ty đã cải thiện sau thời gian phong tỏa kéo dài do Covid-19 được dỡ bỏ. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn mặc dù Công ty đã thực hiện một số biện pháp để tối ưu hóa chi phí.
Với 4 quý đều thua lỗ nên SCD lỗ ròng cả năm 2021 gần 36 tỷ đồng, mức lỗ lớn nhất kể từ khi niêm yết, trong khi cùng kỳ có lãi hơn 3 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của SCD đạt hơn 371 tỷ đồng, giảm hơn 38 tỷ đồng, tỷ lệ giảm tương đương 9% so với đầu năm chủ yếu do tiền mặt giảm 38%, còn gần 46 tỷ đồng.
Các khoản phải thu ngắn hạn không đổi và hàng tồn kho là thành phẩm giảm 35% so với đầu năm.
Nợ phải trả phần lớn nằm ở nợ vay dài hạn, giá trị hơn 173 tỷ đồng, tăng gần 5 tỷ đồng so với đầu năm. Đồng thời, Công ty phát sinh mới gần 16 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN