Lãi ròng năm 2021 của Đạt Phương tăng gấp đôi lên 450 tỷ đồng

Lũy kế năm 2021, DPG đạt doanh thu 2.545 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 91%.
CTCP Đạt Phương (DPG) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu thuần 1.011 tỷ đồng, tăng trưởng 35%. Lãi gộp chỉ tăng 13% lên mức 318 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính quý 4 của DPG phần lớn đến từ lãi tiền gửi có kỳ hạn, đạt 9 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ 2020, trong khi chi phí tài chính giảm 3% xuống còn 45 tỷ đồng, chủ yếu đều là chi phí trả lãi vay.
Đáng chú ý, chi phí bán hàng trong quý 4 tăng mạnh gấp gần 3 lần lên mức 112 tỷ đồng, hơn 111 tỷ đồng được chi cho dịch vụ mua ngoài.
Lai rong nam 2021 cua Dat Phuong tang gap doi len 450 ty dong
 
Sau cùng, DPG báo lãi sau thuế quý 4/2021 đạt 147 tỷ đồng, giảm nhẹ 9% so với cùng kỳ.
Lũy kế năm 2021, DPG đạt doanh thu 2.545 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 450 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 20% và 91%.
Năm 2021, DPG đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất với chỉ tiêu doanh thu 2.756 tỷ và lãi sau thuế 368 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành vượt hơn 22% kế hoạch lợi nhuận đề ra.
Tại thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản Đạt Phương đạt 5.959 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.046 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, trái phiếu.
Công ty ghi nhận hơn 2.700 tỷ đồng nợ vay, tuy vậy phần lớn trong đó là các khoản vay để thanh toán công nợ với nhà cung cấp hay mua sắm thiết bị tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, NHTMCP Công Thương Việt Nam...
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN