Nguồn thu chính không tăng trưởng, lợi nhuận quý 4 của OCB đi lùi

Nguồn thu chính và loạt nguồn thu ngoài lãi đi ngang thậm chí giảm khiến lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 của OCB suy giảm 8% so cùng kỳ.
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần xấp xỉ cùng kỳ với 1.531 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng đi ngang với 315 tỷ đồng. Riêng mua bán chứng khoán đầu tư suy giảm 40% về còn 523 tỷ đồng.
Còn một số chỉ tiêu thu ngoài lãi ghi nhận sự tăng trưởng khá như kinh doanh ngoại hối gấp 1,5 lần lên 46 tỷ đồng; chứng khoán kinh doanh tăng 35% với 104 tỷ đồng; hoạt động khác gấp 2,6 lần lên 154 tỷ đồng.
Tổng thu nhập hoạt động của OCB đạt 2.673 tỷ đồng, giảm 9% so cùng kỳ. Sau khi trừ 337 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 337 tỷ đồng, OCB chỉ còn ghi nhận lãi sau thuế 1.400 tỷ đồng, giảm 8% so cùng kỳ.
Lũy kế cả năm 2021, tổng thu nhập của OCB đạt 8.919 tỷ đồng, tăng 11% so năm trước. Kỳ này OCB giảm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 21% về mức 997 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế cả năm của OCB đạt 4.405 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ.
Nguon thu chinh khong tang truong, loi nhuan quy 4 cua OCB di lui
 
Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của OCB tăng thêm tới 31.900 tỷ đồng lên 184.491 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng chiếm 102.050 tỷ đồng, tăng 14% so đầu kỳ. Trong cơ cấu nợ, tiền gửi của khách hàng tăng 13% lên 98.804 tỷ đồng.  
Về chất lượng nợ cho vay, tổng nợ xấu của OCB giảm 10,5% về còn 1.349 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 1,69% của đầu kỳ xuống còn 1,32%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN