Đề xuất giảm phí trước bạ từ ngày 1/8/2024 tiếp tục được các Bộ, ngành lấy ý kiến

Bộ Tài chính trình Chính phủ tiếp tục giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2024 đến hết ngày 31/1/2025

Bộ Tài chính đã có Công văn số 6506/BTC-CST gửi các Bộ, ngành, các cơ quan liên quan xin ý kiến về việc tiếp tục giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước vào thời điểm từ 1/8/2024 cho đến hết ngày 31/01/2025.

Để góp phần kích thích tiêu dùng, hỗ trợ tài chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo đà để phục hồi tăng trưởng cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Tài chính cho rằng, việc tiếp tục thực hiện giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là một trong những giải pháp cần thiết.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trình Chính phủ tiếp tục giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/1/2025. Từ ngày 1/2/2025 trở đi mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ.

Dự kiến, việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước về lệ phí trước bạ bình quân khoảng 867 tỷ đồng/tháng. Tổng số thu ngân sách dự kiến giảm trong suốt thời gian áp dụng chính sách là khoảng 5.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có thể ảnh hưởng đến cân đối thu ngân sách nhà nước của các địa phương bởi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, khoản thu lệ phí trước bạ thuộc ngân sách địa phương.

Mặc dù việc giảm phí trước bạ có thể thúc đẩy số lượng xe ô tô được tiêu thụ và đăng ký tăng lên, từ đó có thể làm tăng thu từ lệ phí trước bạ, thuế Tiêu thụ Đặc biệt (TTĐB) và thuế Giá trị Gia tăng (GTGT), nhưng lợi ích này chủ yếu tập trung tại 8 địa phương có các công ty sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, còn các địa phương khác đều giảm thu ngân sách địa phương từ chính sách này.

Chính vì thế, các địa phương này đã yêu cầu ngân sách Trung ương cấp bù khoản hụt thu để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, điều này lại gây ra những ảnh hưởng nhất định tới cân đối ngân sách của nhiều địa phương khác.

Bình Minh

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN