Ngắm phiên bản kỷ niệm 25 năm của dòng xe BMW X5 Silver

Phiên bản đặc biệt BMW X5 Silver Anniversary Edition và chỉ được sản xuất giới hạn đúng 1.000 xe.
Ngọc Hoàng

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN