Tisco không chia cổ tức cho cổ đông 10 năm liên tiếp, kế hoạch lãi giảm 42%

Tisco đề ra lợi nhuận trước thuế năm 2022 giảm mạnh ở mức 42%, dự kiến ghi nhận 90 tỷ đồng.
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên vừa được công bố, CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, TIS) lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 20.105 tỷ đồng, tăng 56% so với mức thực hiện năm 2021.
Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đề ra lại giảm mạnh ở mức 42%, dự kiến ghi nhận 90 tỷ đồng.
Về kế hoạch đầu tư, Tisco dự kiến đầu tư vào 3 dự án trong năm 2022, bao gồm dự án cải tạo mở rộng khai thác hầm lò Nam Làng Cẩm, dự án khai thác than mỡ hầm lò khu Bắc Làng Cẩm và dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng sắt khu Hòa Bình (thuộc xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).
Tisco khong chia co tuc cho co dong 10 nam lien tiep, ke hoach lai giam 42%
 
Về dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Tisco sẽ tiếp tục triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, các ban, bộ ngành của Tổng công ty Thép Việt Nam.
Tisco cho biết do quá hạn cho khoản cho vay của dự án tính đến ngày 31/12/2021 (2.199 tỷ đồng) đến nay vẫn chưa có nguồn để trả. Trong khi đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới cuối năm 2021 là hơn 281 tỷ đồng. Trước tình hình trên, Tisco cho biết công ty không đủ điều kiện để chia cổ tức.
Như vậy, đây là năm thứ 10 Tisco không tiến hành phân phối lợi nhuận cho cổ đông.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN