Haxaco dự huy động gần 600 tỷ đồng mở thêm các đại lý kinh doanh Mercedes - Benz

Haxaco trình các cổ đông phương án phát hành thêm 59,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, thưởng cho người lao động, ESOP và bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn kinh doanh.
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ của Dịch vị ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HAX), công ty đưa ra mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 212 tỷ đồng, tăng gần 4% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ trả cổ tức cho năm 2021 dự kiến là 15% bằng cổ phiếu.
Ngoài ra, Haxaco trình các cổ đông phương án phát hành thêm 59,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, thưởng cho người lao động, ESOP và bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn kinh doanh.
Cụ thể, doanh nghiệp này lên kế hoạch phát hành 7,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 15%.
Tiếp theo đó, công ty sẽ thưởng 800.000 cổ phiếu cho các án bộ quản lý đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm trước. Ngoài cổ phiếu thưởng, đơn vị này cũng phát hành thêm 1,6 triệu ESOP với giá 10.000 đồng/cp.
Haxaco du huy dong gan 600 ty dong mo them cac dai ly kinh doanh Mercedes - Benz
 
Và HAX đưa ra kế hoạch bán ra thêm 49,5 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 với giá bán là 12.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Tổng số tiền dự kiến huy động được là 594,2 tỷ đồng, dự kiến sử dụng cho việc mở thêm các đại lý kinh doanh Mercedes - Benz, trong đó có: chi phí đầu tư xây dựng cơ bản; mua hàng tồn kho; chi phí mặt bằng; vốn lưu động và các chi phí và khoản đầu tư liên quan khác đến việc mở đại lý Mercedes - Benz.
Vốn điều lệ của công ty hiện tại là 495 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành số cổ phiếu trên, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là hơn 1.088 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN