SMC lên kế hoạch lãi giảm tới 67%, phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP giá 0 đồng

SMC công bố tài liệu ĐHĐCĐ với kế hoạch lãi ròng đi lùi đến 67%, bên cạnh đó công ty còn đưa ra phương án phát hành ESOP với gía 0 đồng.
Theo tài liệu ĐHĐCĐ được công bố, CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) đề ra mục tiêu cho năm 2022 với doanh thu ở mức 20.000 tỷ đồng, giảm 6,2%, tuy vậy lãi sau thuế lại giảm sâu 67% về mức 300 tỷ đồng.
Về kế hoạch cổ tức, năm 2021, công ty dự kiến cổ tức tiền mặt 5%, thực hiện trong tháng 5/2022, cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%, thời gian thực hiện sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Bước sang năm 2022, mức cổ tức dự kiến chỉ là từ 10% trở lên bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc cả hai.
SMC len ke hoach lai giam toi 67%, phat hanh 500.000 co phieu ESOP gia 0 dong
 
Về kế hoạch đầu tư, công ty dự kiến đầu tư mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gia công Thép SMC Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng; đầu tư mới nhà máy Thiết bị và tự động SMC Phú Mỹ tại KCN Phú Mỹ 1 với vốn đầu tư 100 tỷ đồng.
Công ty sẽ đầu tư mở rộng máy móc thiết bị cho nhà máy sản xuất ống thép Sendo với vốn đầu tư 80 tỷ đồng; đầu tư giai đoạn 2 nhà máy cơ khí chính xác SMC Phú Mỹ với vốn đầu tư 120 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, SMC dự kiến phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên công ty, tương đương 0,82% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 0 đồng/cổ phiếu, toàn bộ số tiền được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN