Sợi Thế Kỷ báo lãi năm 2020 giảm mạnh 33%

Lãi ròng năm 2020 của Sợi Thế Kỷ đạt 143 tỷ đồng, giảm mạnh 33% so với năm 2019. 
CTCP Sợi Thế Kỷ (HoSE: STK) công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với 569 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 1% so cùng kỳ do giá mua nguyên liệu giảm kéo giá bán đi xuống theo.
Lãi gộp trong kỳ đạt gần 100 tỷ đồng, tăng 4% do Công ty tăng tỷ trọng bán sợi tái chế.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, STK báo lãi ròng hơn 68 tỷ đồng, tăng 28% so với quý 4/2019.

Soi The Ky bao lai nam 2020 giam manh 33%
 
Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu thuần của STK chỉ đạt 1,766 tỷ đồng, giảm 21% so năm 2019. Lãi ròng 143 tỷ đồng cũng giảm mạnh 33% so với năm 2019. Với kết quả đó, STK lần lượt thực hiện 69% và 61% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra.
Sản lượng bán của STK giảm 13% trong năm 2020, cải thiện so với mức giảm 19% trong 9 tháng năm 2020. Ban lãnh đạo kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ tiếp tục cải thiện trong tương lai và đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng bán/doanh thu năm 2021 đạt 20%/33%.
Theo ban lãnh đạo, sản lượng bán sợi tái chế đã tăng khoảng 50% trong quý 4/2020 sau khi giảm 39% trong quý 3/2020. Trong cả năm 2020, sản lượng bán sợi tái chế tăng 3% trong khi sản lượng bán sợi nguyên sinh giảm 18%. Do đó, đóng góp doanh thu từ sợi tái chế tăng lên 44% trong năm 2020 từ mức 32% trong 9 tháng năm 2020 và 35% trong năm 2019.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN