Hãng xe taxi Vinasun lỗ khủng 211 tỷ đồng năm COVID

CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, VNS) ghi nhận năm 2020 là năm lỗ đầu tiên trong lịch sử niêm yết.
Quý 4, doanh thu thuần của Vinasun đạt 262 tỷ đồng giảm 40% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chỉ giảm 26% nên lãi gộp giảm mạnh 94% xuống còn 5,5 tỷ đồng.
Mặc dù các chi phí đồng loạt giảm mạnh nhưng do lãi gộp thấp nên Vinasun lỗ hơn 25 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 15 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19 làm cho doanh thu dịch vụ taxi sụt giảm mạnh.
Luỹ kế năm 2020, Vinasun đạt 1.006 tỷ đồng doanh thu, giảm 49% so với năm 2019 và báo lỗ gần 211 tỷ đồng trong khi năm liền trước doanh nghiệp báo lãi 109 tỷ đồng, đây cũng là năm đầu tiên trong lịch sử niêm yết VNS kinh doanh thua lỗ.
Hang xe taxi Vinasun lo khung 211 ty dong nam COVID
 Vinasun lỗ nặng 211 tỷ đồng.
Năm 2020, Vinasun dự kiến đạt doanh thu 1.180 tỷ đồng; lỗ sau thuế cả năm 115 tỷ đồng. Như vậy, Vinasun mới thực hiện được 85% mục tiêu doanh thu năm và lỗ vượt kế hoạch.
Đáng chú ý, số lượng nhân viên tính đến ngày 31/12/2020 là 4.398 trong khi đầu năm ghi nhận 5.790 nhân viên. Như vậy, trong năm 2020, VNS đã cắt giảm 1.392 nhân viên.
Tổng tài sản của VNS tại thời điểm cuối năm ghi nhận hơn 2.058 tỷ đồng, giảm 22% so với con số hồi đầu năm. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 10%, lên hơn 172 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối tháng 12, nợ phải trả của VNS giảm 39% so với đầu năm, xuống còn 574 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 263 tỷ đồng (giảm 41%) và dư nợ vay dài hạn gần 312 tỷ đồng (giảm 36%).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN