HoREA đề nghị tái khởi động các dự án BT vào năm 2023

Theo HoREA, việc dừng dự án BT từ nay đến 2022 đủ thời gian để rà soát, xây dựng hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật…

Hiệp hội BĐS TP HCM (HoREA) đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ chỉ nên dừng dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) từ nay đến khoảng năm 2022 để thực hiện việc rà soát, xây dựng hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật….

Sau đó, khi đủ điều kiện, các dự án BT sẽ được khởi động lại kể từ năm 2023 nhằm bịt kín các lỗ hổng, không để thất thoát tài sản công, thất thu ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực xã hội hóa để phát triển cơ sở hạ tầng và thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Trước đó, Luật PPP đã quyết định dừng dự án BT mới kể từ ngày 1/1/2021, HoREA cho rằng việc này cần thiết và cấp bách, không để tiếp tục xảy ra tình trạng thất thu ngân sách nhà nước, thất thoát tài sản công, nhất là quỹ đất công, trụ sở làm việc. 

HoREA de nghi tai khoi dong cac du an BT vao nam 2023
 Một dự án ở TP HCM.

Tuy nhiên, Hiệp hội thấy có điểm chưa hợp lý là Luật PPP đã bãi bỏ hình thức hợp đồng BT đối với các dự án, trong đó có các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở tái định cư, các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Trước đây, hợp đồng BT đối với các loại dự án này đã được quy định trong Luật Nhà ở 2014, các dự án xây dựng công trình hạ tầng, dịch vụ. Hiệp hội nhận thấy không nên vì có một số bất cập, “lỗ hổng”, sơ hở mà phải bãi bỏ hẳn dự án BT khi mà loại hình này cần thiết.

Cùng với dự án BT, hiệp hội cũng đề nghị khôi phục dự án theo hình thức đối tác công ty (PPP) có giá trị dưới 200 tỷ đồng. Theo Hiệp hội, nhiều huyện, xã (nhất là vùng sâu, vùng xa) có nhiều dự án cơ sở hạ tầng có giá trị dưới 200 tỷ đồng cần huy động nguồn vốn xã hội hóa theo hợp đồng PPP.

Do vậy, Hiệp hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để có phương thức đầu tư PPP đối với các trường hợp dự án PPP có giá trị dưới 200 tỷ đồng tại các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách.

Đồng thời, HoREA đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung Chương trình mục tiêu phát triển nhà ở xã hội để có nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện tái cấp vốn, cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở. Đồng thời, xem xét bỏ quy định bất hợp lý về việc quyết định phá dỡ nhà chung cư phải được toàn bộ (100%) chủ sở hữu nhà chung cư nhất trí, vì không khả thi và không phù hợp thực tiễn.

Gia Lai

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN