Lãi ròng quý 4 tăng mạnh nhưng Vietcombank vẫn ngậm ngùi kết quả cả năm

Mặc dù lãi thuần từ hoạt động khác âm nhưng nguồn thu chính và hoạt động dịch vụ tăng mạnh đã kéo lợi nhuận quý 4/2020 của Vietcombank tăng 29% khi đạt 5.667 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với thu nhập lãi thuần 10.390 tỷ đồng, tăng hơn 20% so cùng kỳ 2020.
Đặc biệt, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ còn tăng vọt gấp 3,4 lần cùng kỳ lên tới 3.068 tỷ đồng. Kinh doanh ngoại hối tăng nhẹ gần 12% lên mức 943 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần 39 tỷ đồng, gấp 3,9 lần cùng kỳ.
Ngược lại, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 45% về còn 16 tỷ đồng; kỳ này Vietcombank không còn ghi nhận lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư; đặc biệt hoạt động khác báo lỗ 64,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 252 tỷ đồng.
Dù vậy, sau khi trừ 3.430 tỷ đồng chi phí hoạt động (tăng 8%) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 3.883 tỷ đồng (gần gấp đôi cùng kỳ), Vietcombank vẫn ghi nhận lãi ròng 5.667 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ.
Theo Vietcombank, trong năm 2020, hoạt động dịch vụ bị tác động bất lợi do dịch bệnh Covid-19 và do ngân hàng chủ động miễn giảm phí hỗ trợ khách hàng. Tuy nhiên, do đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, dịch vụ dựa trên nền tảng số (VCB Digibank...), đặc biệt là việc triển khai phân phối sản phẩm bảo hiểm theo thoả thuận với FWD hiệu quả nên thu nhập từ dịch vụ tăng mạnh trong quý 4/2020.
Lai rong quy 4 tang manh nhung Vietcombank van ngam ngui ket qua ca nam
 
Luỹ kế cả năm 2020, Vietcombank báo lãi 36.225 tỷ đồng, tăng gần 5% năm 2019. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh 46% lên 9.916 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận sau thuế 18.446 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,34% so mức 18.511 tỷ của cùng kỳ. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức 4.974 đồng.

Tại thời điểm 31/12/2020, cho vay khách hàng của Vietcombank hơn 839.788 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Nợ xấu ở mức 5.228 tỷ đồng, giảm 10%. Tương ứng tỷ lệ nợ xấu cũng giảm từ 0,7% xuống 0,6%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu hơn 370%. 

Tiền gửi khách hàng hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác cũng tăng 41% lên 103.583 tỷ đồng, trong khi khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giảm 45% xuống 41.176 tỷ đồng. 

Ngân hàng có lợi nhuận sau thuế lũy kế hơn 44.118 tỷ đồng, bên cạnh quỹ tổ chức tín dụng 12.204 tỷ đồng và thặng dư vốn hơn 4.995 tỷ đồng. 

Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN