Sacombank báo lãi cả năm 2,7 nghìn tỷ, tăng 9% so năm trước

Lợi nhuận sau thuế cổ đông ngân hàng mẹ 2,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so năm 2019.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB) công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so năm trước và vượt 1,5% kế hoạch.
Lợi nhuận sau thuế cổ đông ngân hàng mẹ 2,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so năm 2019.
Mức tăng trong lợi nhuận sau thuế của Sacombank chủ yếu được dẫn dắt bởi thu nhập lãi ròng (25,6%) và thu nhập phí ròng (15,8%) (bao gồm giao dịch ngoại hối). Đồng thời, thu nhập từ hoạt động đầu tư cũng tăng 29%. Tuy nhiên, thu nhập ròng khác giảm 20,9% hay chi phí dự phòng cũng tăng 35,5% lên 2.916 tỷ đồng.
Riêng trong quý 4/2020, Sacombank lãi ròng 837 tỷ đồng, tăng 57% so cùng kỳ.
Sacombank bao lai ca nam 2,7 nghin ty, tang 9% so nam truoc
 

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Sacombank tăng 9% so với đầu năm, lên gần 492,637 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 17% về 10,052 tỷ đồng; tiền, vàng gửi tại TCTD khác tăng 39% với 17,643 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 15% khi đạt 340,268 tỷ đồng. 

Tiền gửi khách hàng tăng 7% so với đầu năm, lên mức 427,972 tỷ đồng. Tiền gửi của các TCTD khác tăng mạnh lên 3,988 tỷ đồng, gấp 10 lần năm trước.

Về nợ xấu, tổng nợ xấu của Sacombank nhích nhẹ so đầu năm lên 5,780 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dự nợ vay đã giảm từ mức 1.94% chỉ còn 1.7%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN