MWG lãi kỷ lục 1.563 tỷ đồng trong quý 4, hàng tồn kho chiếm hơn 29.000 tỷ

Luỹ kế cả năm, MWG đạt 122.958 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế 4.901 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 25% so với năm 2020.
Theo BCTC hợp nhất quý 4/2021, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) báo doanh thu thuần trong kỳ đạt 36.138 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020.
Lợi nhuận sau thuế tăng 66% lên 1.563 tỷ đồng. Đây cũng là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục kể từ khi hoạt động đến nay.
Luỹ kế cả năm, MWG đạt 122.958 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi sau thuế 4.901 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 25% so với năm 2020.
Chuỗi Điện Máy Xanh góp tới 51% vào cơ cấu doanh thu, xếp thứ là là chuỗi Thế Giới Di Động với 25,7% và Bách Hoá Xanh góp 22,9% trong tổng doanh thu năm vừa qua.
MWG lai ky luc 1.563 ty dong trong quy 4, hang ton kho chiem hon 29.000 ty
 
Năm vừa qua, công ty đặt mục tiêu 125.000 tỷ đồng doanh thu thuần, 4.750 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, MWG mới đạt hơn 98% chỉ tiêu doanh thu và gầ 97% kế hoạch lợi nhuận năm. 
Hết năm 2021, tổng tài sản của MWG là 62.983 tỷ đồng, tăng gần 37% so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất cơ cấu tài sản là hàng tồn kho với 29.180 tỷ đồng.
Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn cùng trái phiếu của công ty là 18.379 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. 
Tổng nợ đi vay hết năm 2021 là 24.647 tỷ đồng, chiếm 39% tổng nguồn vốn và tăng 36% so với cuối quý 3/2021 (18.064 tỷ). Trong đó chủ yếu là khoản vay ngắn hạn và phần lớn từ ngân hàng nhằm bổ sung nhu cầu vốn lưu động. Đây đều là các khoản vay tín chấp với lãi suất thả nổi.
Đáng lưu ý, các khoản vay ngân hàng chủ yếu là các ngân hàng nước ngoài như HSBC, BNP Paris, Sumitomo Mitsui, Standard Chartered, Mizuho Bank, DBS Bank, ANZ,...
Dư nợ trái phiếu tại ngày 31/12/2021 chỉ có hơn 1.131 tỷ đồng với trái chủ là các công ty bảo hiểm như AIA, Prudential, Manulife,... 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN