Coteccons lỗ 63 tỷ đồng trong quý 4 do kinh doanh dưới giá vốn

Chi phí quản lý dù giảm phân nửa xuống 183 tỷ đồng, CTD vẫn lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 63 tỷ đồng, trong khi đó quý 4/2020 lỗ 35 tỷ đồng.
 
Theo BCTC quý 4/2021 của CTCP Xây dựng Coteccons (CTD), Công ty ghi nhận doanh thu giảm 32% xuống 2.918 tỷ đồng. Giá vốn giảm 27% nhưng vẫn cao hơn doanh thu nên lỗ gộp 3 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính tăng 51% lên 84 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh có lãi 8 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Hoạt động khác lãi 41 tỷ đồng gấp nhiều lần con số 3 tỷ cùng kỳ năm trước.
Chi phí quản lý dù giảm phân nửa xuống 183 tỷ đồng, CTD vẫn lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 63 tỷ đồng, trong khi đó quý 4/2020 lỗ 35 tỷ đồng.
Coteccons cho biết doanh thu mảng xây dựng giảm mạnh 1.339 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chi phí nguyên vật liệu, nhân công tăng cao. Đồng thời, ban điều hành đã lập dự phòng cho các công trường có rủi ro cao dẫn đến lỗ gộp từ hoạt động xây dựng 3 tỷ đồng.
Coteccons lo 63 ty dong trong quy 4 do kinh doanh duoi gia von
 
Ngoài ra, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 càng trở nên phức tạp hơn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế nói chung, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, bất động sản, các lĩnh vực kinh doanh của phần lớn khác hàng Coteccons. Trong kỳ, đơn vị phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 111 tỷ khiến lợi nhuận sau thuế giảm tương ứng.
Lũy kế cả năm, doanh thu giảm 38% xuống 9.087 tỷ đồng, lãi ròng đạt 24 tỷ, giảm 93%.
Tại ngày 31/12/2021, khoản phải thu ngắn hạn ở mức 8.327 tỷ đồng, tăng thêm 678 tỷ đồng, riêng phải thu khách hàng là 7.975 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự phòng phải thu khó đòi 661 tỷ đồng, tăng thêm 167 tỷ đồng.
Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.400 tỷ đồng, tăng thêm 550 tỷ so với đầu năm. Song, tiền và tương đương tiền giảm từ 1.397 tỷ đồng xuống 885 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN