PNJ thu lãi thơn 1.000 tỷ đồng năm 2021

Lợi nhuận sau thuế của PNJ giảm gần 4%, còn 1.030 tỷ đồng và chỉ thực hiện được 84% kế hoạch đề ra.
BCTC quý 4/2021 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu thuần 7.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 457 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế doanh thu cả năm của PNJ đạt hơn 19.600 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Mảng bán lẻ trang sức đóng góp gần 59% tổng doanh thu, tiếp đến vàng miếng mang về 25,6%. Nguồn thu còn lại đến từ bán sỉ, B2B và xuất khẩu.
Lợi nhuận sau thuế giảm gần 4%, còn 1.030 tỷ đồng và chỉ thực hiện được 84% kế hoạch đề ra.
PNJ thu lai thon 1.000 ty dong nam 2021
 
Trong năm 2021, PNJ ghi nhận dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh âm hơn 717 tỷ đồng. Diễn biến dòng tiền kinh doanh theo đó đã thay đổi trái ngược bởi năm trước, công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh dương 1.497 tỷ đồng.
Trong năm 2021, PNJ đã chi ở mức vừa phải cho hoạt động mua sắm, xây dựng tài sản cố định với hơn 63 tỷ đồng. Với mức chi này, sau khi bù đắp một phần dòng tiền đầu tư nhờ thu thanh lý và nhượng bán một số tài sản cố định cũ, thì dòng tiền trong hoạt động đầu tư vẫn âm gần 49 tỷ đồng.
Công ty đã thực hiện bù đắp dòng tiền kinh doanh và dòng tiền đầu tư bằng việc gia tăng tiền vay. Trong năm 2021, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận dương 702 tỷ đồng, chủ yếu là từ việc gia tăng vay nợ.
Về cơ cấu tài sản, PNJ có tổng tài sản cuối năm 2021 là 10.547 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với cuối năm 2020.
Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản ngắn hạn với giá trị lên tới 9.220 tỷ đồng, chiếm tới 87,4% so với tổng tài sản. Riêng hàng tồn kho có giá trị 8.687 tỷ đồng, tăng khoảng gần 33% so với đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN