ABBank chấp thuận điều chỉnh lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu DRGCH2126001

Trái chủ là Ngân hàng TMCP An Bình chấp thuận điều chỉnh lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo thành 10.8%/năm, thay vì thả nổi cộng biên độ 3.5%/năm với lô trái phiếu mã DRGCH2126001.
 
Giá trị tài sản bảo đảm còn 593 tỷ đồng được xác định theo chứng thư thẩm định giá của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO phát hành ngày 02/05/2024.
Theo đó, tài sản thay đổi là lô đất ND-BT121 và ND-BT123 đến ND-BT127 thuộc dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng tại thành phố Hải Phòng – nơi Vạn Hương Investoco đang làm chủ đầu tư. Trong khi trước đó tài sản gồm ô đất từ ND-126 đến ND-129 và ND-241 đến ND-253 thuộc khu IX có giá 665 tỷ đồng.
Một điểm thay đổi khác nữa là tổ chức phát hành có quyền rút bớt một phần tài sản bảo đảm trong trường hợp tài sản còn lại vẫn bảo đảm duy trì đủ tỷ lệ đảm bảo với điều kiện là danh sách tài sản được rút bớt được đại lý quản lý tài sản bảo đảm đồng ý, mà ở đây cũng chính là ABB. Nội dung trước thay đổi là phải được thông qua bằng một nghị quyết của người sở hữu trái phiếu.
Ngoài ra, trái chủ cũng đồng ý bỏ điều khoản liên quan đến mua lại trái phiếu trước hạn theo cam kết của Công ty. Trước đây, người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu Vạn Hương Investoco mua lại trước hạn theo 5 đợt; đợt đầu tiên số tiền 50 tỷ đồng sau 30 tháng (sau tháng 03/2024). Các đợt tiếp theo sẽ diễn ra sau mỗi 6 tháng.
ABBank chap thuan dieu chinh lai suat ap dung cho lo trai phieu DRGCH2126001
Các đợt mua lại của lô trái phiếu DRGCH2126001 được công bố trước đây. Nguồn: Vạn Hương Investoco 
Vạn Hương Investoco phát hành 4 triệu tp DRGCH2126001 mệnh giá 100,000 đồng/tp từ tháng 09/2021, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 2 năm đầu tiên 9%/năm. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.
Số tiền thu được dự kiến dùng để bổ sung vốn đầu tư các hạng mục san lấp mặt bằng, xây dựng khu số V (đảo con sò), khu số IX; thanh toán tiền thuê đất trả một lần và các chi phí đầu tư xây dựng khác của dự án Đồi Rồng.
Tương tự, đầu tháng 5, lô VANHUONG.BOND.2019 trị giá 970 tỷ đồng cũng được trái chủ (trong đó có ABB) chấp thuận điều chỉnh lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi thứ tư cố định 9%/năm và các kỳ tiếp theo cố định 10.8%/năm, thay vì thả nổi như thỏa thuận trước đây.
Tài sản bảo đảm cũng điều chỉnh thành quyền tài sản phát sinh từ việc đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác các lô ND-LK101, ND-BT103 đến ND-BT111, ND-BT116, ND-BT117 thuộc khu VIII tại dự án Đồi Rồng. Quyền tài sản trước đó là khu biệt thự nghỉ dưỡng đảo Balboa, cũng tại dự án này.
Đến cuối năm ngoái, nợ phải trả của chủ dự án Đồi Rồng lên tới hơn 22,300 tỷ đồng, gấp 7.5 lần vốn chủ sở hữu. Dư nợ tăng thêm khoảng 5,000 tỷ đồng so với năm 2022 và gấp 3 lần năm 2021, trong khi vốn chủ sở hữu gần như không đổi.
Năm 2023, Vạn Hương Investoco lỗ sau thuế năm thứ 3 liên tiếp với 62 tỷ đồng. Năm 2022 và 2021 lần lượt lỗ 5.4 tỷ đồng và 15.5 tỷ đồng.
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN