Video: Bộ tộc trường thọ nơi có nhiều phụ nữ đẹp nhất thế giới

Để có thể sống tới hơn 100 tuổi và 60 tuổi vẫn có thể dễ dàng thụ thai và sinh con chắc có lẽ trên thế giới chỉ có một nơi. Đó là bộ tộc Hunza.
 >>>Mời độc giả xem video:

Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN