TNG: Doanh thu tháng 1 đạt 514 tỷ đồng

TNG vượt 2% kế hoạch tháng; đây cũng là mức doanh thu tháng 1 cao nhất trong 5 năm gần đây.
CTCP Đầu tư Thương mại TNG (TNG) thông báo doanh thu tháng 1 đạt 514 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 62% so với tháng 12 và cùng kỳ năm 2021. Với kết quả này, công ty vượt 2% kế hoạch tháng; đây cũng là mức doanh thu tháng 1 cao nhất trong 5 năm gần đây.
TNG: Doanh thu thang 1 dat 514 ty dong
 
Trong năm qua, công ty dệt may đạt kết quả kinh doanh cao nhất trong lịch sử hoạt động. Cụ thể, đơn vị ghi nhận gần 5.444 tỷ đồng doanh thu và 233 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng 22% và 52% so với thực hiện năm 2020. Doanh nghiệp thực hiện 113% kế hoạch doanh thu và 133% kế hoạch lợi nhuận năm.
Doanh nghiệp lý giải lợi nhuận tăng nhờ định hướng tập trung vào khai thác, tăng tỷ trọng các khách hàng FOB (chủ động từ nguyên liệu đến thành phẩm).
Cùng với việc khách hàng dịch chuyển đơn hàng từ các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sang Việt Nam, doanh nghiệp xác định rõ dòng hàng mục tiêu là các sản phẩm kỹ thuật, cao cấp.
Đồng thời, đơn vị áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất lao động bằng việc sử dụng máy móc tự động, ứng dụng công nghệ 4.0 kiểm soát tình hình sản xuất của các nhà máy…
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN