Chứng khoán ngày 8/2: Cổ phiếu nào nên chú ý?

Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 8/2.

Khuyến nghị mua cho DHC với giá mục tiêu 101.300 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) đã công bố KQKD năm 2021, trong đó doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt tăng 44% YoY và 23% YoY.

Theo DHC, doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ nhu cầu giấy bao bì tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2021, bù đắp cho chi phí thùng carton cũ (OCC) đầu vào và chi phí vận chuyển cao hơn.

Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 lần lượt hoàn thành 100% và 89% dự báo tương ứng. LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2021 của DHC (-40% YoY) thấp hơn kỳ vọng chủ yếu do tình trạng gián đoạn liên quan đến dịch COVID-19 kéo dài dẫn đến các khoản chi phí của công ty - bao gồm cả chi phí vận chuyển và chi phí OCC tăng mạnh - cũng như nhu cầu giấy bao bì nói chung, điều này làm hạn chế khả năng của DHC trong việc chuyển chi phí sang khách hàng.

Về KQKD theo từng mảng, chúng tôi ước tính doanh thu từ giấy (90% tổng doanh thu năm 2021) tăng 47% YoY vào năm 2021 (quý 4/2021: +29% YoY), trong đó sản lượng bán và giá bán trung bình (ASP) lần lượt tăng 10% YoY và 33% YoY.

Tương tự, doanh thu từ giấy bao bì (10% tổng doanh thu) tăng 26% YoY (quý 4/2021: +27% YoY), trong đó sản lượng bán tăng 17% YoY (quý 4/2021: +12% YoY).  

Biên lợi nhuận gộp giảm 9,6 điểm phần trăm YoY và 2,3 điểm phần trăm QoQ đạt 11,6% vào quý 4/2021. Tuy nhiên, ban lãnh đạo kỳ vọng biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện trong tương lai nhờ nhu cầu giấy bao bì của Việt Nam tiếp tục phục hồi và giá OCC thấp hơn khi việc các nền kinh tế ở châu Á mở cửa trở lại đang củng cố nguồn cung OCC.

VCSC khuyến nghị mua DHC với giá mục tiêu 101.300 đồng/cp.

Chung khoan ngay 8/2: Co phieu nao nen chu y?
 CTCK khuyến nghị cổ phiếu nào phiên 8/2?

Khuyến nghị mua DXS với giá mục tiêu 43.200 đồng/cp

CTCK BIDV (BSC): CTCP Dịch vụ BĐS Đất Xanh (DXS) báo cáo KQKD quý 4/2021 với doanh thu thuần giảm 3% YoY đạt 1,3 nghìn tỷ đồng và lỗ ròng 29 tỷ đồng (so với LNST sau lợi ích CĐTS quý 4/2020 là 331 tỷ đồng).

Trong cả năm 2021, doanh thu thuần của DXS tăng 33% YoY đạt 4,3 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS đạt 539 tỷ đồng (-38% YoY) - tương đương 106% và 63% dự báo tương ứng.

VCSC cho rằng kết quả lợi nhuận thấp hơn dự báo chủ yếu là do chi phí dự phòng tăng đột biến lên 239 tỷ đồng (+193% YoY) trong trong quý 4/2021. VCSC sẽ trao đổi thêm với ban lãnh đạo DXS về chi phí dự phòng này.

Tuy nhiên, VCSC cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kể đối với dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 là 1,6 nghìn tỷ đồng (+191% YoY) như đã nêu trong Báo cáo cập nhật gần nhất ngày 12/11/2021, trong khi chờ được đánh giá đầy đủ hơn.

VCSC khuyến nghị mua DXS với giá mục tiêu 43.200 đồng/cp.

Khuyến nghị mua GEG với giá mục tiêu 22.400 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Điện Gia Lai (GEG) công bố KQKD quý 4/2021 với doanh thu đạt 443 tỷ đồng (-17% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo đạt 102 tỷ đồng (+28% YoY).

VCSC cho rằng LNST quý 4/2021 tăng mạnh do (1) khoản lãi một lần từ việc thoái vốn tại các nhà máy thủy điện Hyun Hạ (3 MW), (2) lợi nhuận từ các nhà máy thủy điện tăng nhẹ và (3) đóng góp lợi nhuận bổ sung từ các nhà máy điện gió mới đi vào hoạt động vào cuối tháng 10/2021, bù đắp cho chi phí lãi vay và chi phí thuế cao hơn.

GEG ghi nhận doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo lần lượt là 1,4 nghìn tỷ đồng (-8% YoY) và 283 tỷ đồng (+10% YoY) trong năm 2021 nhờ hoạt động ổn định từ các nhà máy thủy điện, lợi nhuận không đổi từ các nhà máy điện mặt trời và lãi bất thường từ việc thoái vốn đã đề cập bên trên.

LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2021 đã hoàn thành 100% dự báo cả năm. Tuy nhiên, LNST sau lợi ích CĐTS cốt lõi (không bao gồm khoản lãi bất thường từ thoái vốn) đạt 217 tỷ đồng, thấp hơn kỳ vọng, hoàn thành 77% dự báo cả năm, chủ yếu do sản lượng điện thương phẩm từ các nhà máy điện gió thấp hơn dự kiến và không ghi nhận lợi nhuận từ các mảng khác (dịch vụ và các hoạt động khác).

VCSC không nhận thấy thay đổi đáng kể nào đối với dự báo lợi nhuận năm 2022 khi VCSC kỳ vọng sản lượng điện thương phẩm cao hơn từ các nhà máy điện gió và lợi nhuận từ các mảng kinh doanh khác sẽ phục hồi nhờ dịch COVID-19 được kiểm soát trong năm 2022.

VCSC khuyến nghị khả quan cho GEG với giá mục tiêu 22.400 đồng/cp.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN