Video: 9 phát ngôn ấn tượng của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Ngày 5/4 đặt dấu mốc lịch sử quan trọng khi ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Ngày 5/4 đặt dấu mốc lịch sử quan trọng khi ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Trong 200 ngày đầu sau khi nhậm chức, Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối diện đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát; kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép”; quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Thủ tướng dành nhiều thời gian làm việc với các bộ ngành, sát sao công tác chống dịch ở nhiều địa phương trên cả nước; có những phát ngôn ấn tượng. Cụ thể:

Trong lễ bàn giao nhiệm vụ ngày 08/04, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Ngày 15/4, Thủ tướng nhắn gửi các thành viên Chính phủ: “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn.

Thủ tướng quyết liệt đưa ra nhiều giải pháp khi ở cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Ông khẳng định, không được để tình trạng một người thiếu ý thức phòng, chống dịch khiến cả xã hội vất vả.

Và: Chống dịch Covid-19, muốn tấn công phải phòng ngự tốt

Thủ tướng cũng cho rằng: "Phong toả không có mục tiêu, lộ trình, biện pháp thì để làm gì" (1)

Ngày 5/4 đặt dấu mốc lịch sử quan trọng khi ông Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Trong 200 ngày đầu sau khi nhậm chức, Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối diện đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát; kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép”; quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Thủ tướng dành nhiều thời gian làm việc với các bộ ngành, sát sao công tác chống dịch ở nhiều địa phương trên cả nước; có những phát ngôn ấn tượng. Cụ thể:
Trong lễ bàn giao nhiệm vụ ngày 08/04, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.
Ngày 15/4, Thủ tướng nhắn gửi các thành viên Chính phủ: “Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn.
Thủ tướng quyết liệt đưa ra nhiều giải pháp khi ở cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Ông khẳng định, không được để tình trạng một người thiếu ý thức phòng, chống dịch khiến cả xã hội vất vả.
Và: Chống dịch Covid-19, muốn tấn công phải phòng ngự tốt
Thủ tướng cũng cho rằng: "Phong toả không có mục tiêu, lộ trình, biện pháp thì để làm gì" (1)
Khi phát động quỹ vaccine, Thủ tướng nhấn mạnh: “Tiêm vaccine là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính chiến lược và quyết định để thoát khỏi đại dịch”.
Chỉ đạo về việc thống nhất trên toàn quốc về lưu thông và giao thông vận tải, ngày 09/10, Thủ tướng nhấn mạnh: "Không ban hành giấy phép con, không cát cứ chia cắt" (2).
Trước đó, ngày 10/6, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông “Không nói không”, “không nói khó” và “không nói có mà không làm” .
Sáng ngày 17/10, chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: "Các địa phương không được quy định trái với quy định chung, nếu thực hiện các biện pháp cao hơn, sớm hơn quy định chung thì phải báo cáo trung ương"

Khi phát động quỹ vaccine, Thủ tướng nhấn mạnh: “Tiêm vaccine là giải pháp căn cơ, lâu dài, mang tính chiến lược và quyết định để thoát khỏi đại dịch”.

Chỉ đạo về việc thống nhất trên toàn quốc về lưu thông và giao thông vận tải, ngày 09/10, Thủ tướng nhấn mạnh: "Không ban hành giấy phép con, không cát cứ chia cắt" (2).

Trước đó, ngày 10/6, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông “Không nói không”, “không nói khó” và “không nói có mà không làm” 

Sáng ngày 17/10, chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ:  "Các địa phương không được quy định trái với quy định chung, nếu thực hiện các biện pháp cao hơn, sớm hơn quy định chung thì phải báo cáo trung ương". 

Mời độc giả xem video:


 
Lý Thùy

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN