KCN Tín Nghĩa báo lãi quý 3 đi lùi 37% còn 6,6 tỷ đồng

Ảnh hưởng bởi dịch, Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) lãi ròng quý 3 giảm 37%.
Quý 3, CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) ghi nhận 29,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 23%. Theo giải trình, doanh thu giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thu hẹp sản xuất và một số đơn vị phải dừng sản xuất.
Hoạt động của hai công ty con chuyên kinh doanh bất động sản là Tín Khải và Bất động sản Thống Nhất cũng chịu tác động do dịch, đặc biệt chợ đầu mối của Bất động sản Thống Nhất phải ngưng hoạt động do giãn cách xã hội.
Nhờ giá vốn giảm nhiều hơn, biên lợi nhuận gộp vẫn tăng từ 65% lên 71%. Song Công ty vẫn báo lãi ròng trong quý 3 giảm 37% về 6,6 tỷ đồng.
KCN Tin Nghia bao lai quy 3 di lui 37% con 6,6 ty dong
 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu của TIP tăng 28% lên hơn 185 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 41% xuống hơn 11 tỷ do không còn lãi góp vốn và giảm lãi tiền gửi có kỳ hạn. Công ty cũng lỗ hơn 30 tỷ trong công ty liên doanh, liên kết.
Sau cùng lợi nhuận sau thuế tăng 11% lên gần 67 tỷ đồng, lãi ròng đạt hơn 65 tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh, TIP đã vượt 17% mục tiêu doanh thu và hoàn thành 88% chỉ tiêu lợi nhuận.
Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản giảm 7% về 950 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn gấp gần 5 lần lên 155 tỷ đồng. Toàn bộ khoản đầu tư này là tiền gửi có kỳ hạn tại Vietbank (101 tỷ) và HDBank (54 tỷ) với lãi suất từ 5,3% đến 6,35%/năm.
Đáng chú ý nhất là TIP không còn nợ vay tài chính, khoản mục này đầu năm gần 49 tỷ đồng. Người mua trả tiền trước tiền mua nền đất khu dân cư 18 ha Tam Phước và tiền nhà xây thô ngắn hạn gấp gần 3 lần lên hơn 17 tỷ. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn cũng tăng từ 6 tỷ lên hơn 18 tỷ đồng, hầu hết là tiền thuê đất.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN