VietBank báo lãi quý 3 suy giảm 18%, nợ xấu tăng vọt 58%

Trong quý 3/2021, VietBank tăng mạnh trích lập dự phòng gấp 2 lần, cộng thêm nhiều hoạt động suy giảm khiến lợi nhuận sau thuế suy giảm 18% về còn gần 54 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với nguồn thu chính và dịch vụ rất khả quan trong khi các hoạt động khác đều suy giảm.
Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 308 tỷ đồng, gấp 1,8 lần cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 33% lên 24 tỷ đồng. Hay hoạt động khác mang về 45 tỷ đồng, tăng 63%.
VietBank bao lai quy 3 suy giam 18%, no xau tang vot 58%
 Biến động lợi nhuận quý 3/2021 của VietBank
Ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối của VietBank lại giảm 15% về còn gần 11 tỷ đồng; mua bán chứng khoán đầu tư lao dốc gần 88% về mức 21 tỷ đồng.
Thêm vào đó, kỳ này VietBank tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp 2 lần lên 51 tỷ đồng.
Do đó lợi nhuận sau thuế của VietBank suy giảm 18% về còn gần 54 tỷ đồng.
Tuy nhiên, luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của VietBank lại tăng hơn 6% lên gần 314 tỷ đồng. 
VietBank bao lai quy 3 suy giam 18%, no xau tang vot 58%-Hinh-2
 
Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của Vietbank tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên mức 94,316 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng tăng 5% khi đạt 46,957 tỷ đồng, tiền gửi tại NHNN tăng 89% lên 4,266 tỷ đồng, ngược lại tiền gửi tại TCTD khác giảm 27% về mức 9,115 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 4% so với đầu năm lên 67,049 tỷ đồng, tiền vay các TCTD khác giảm 47% về còn 1,403 tỷ đồng.
Về chất lượng nợ vay, tính đến ngày 30/9/2021, tổng nợ xấu của VietBank tăng đến 58% so với đầu năm, lên mức gần 1,244 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn gấp 3.75 lần lên tới 354 tỷ đồng, nợ nghi ngờ cũng gấp 2.7 lần với 236 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1.75% đầu năm lên 2.65%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN