Vietcombank lên kế hoạch tăng vốn điều lệ, triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

Tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và bầu bổ sung nhân sự cấp cao là những nội dung chính sẽ được thảo luận tại ĐHĐCĐ bất thường của Vietcombank vào tháng 8 tới.
Vietcombank len ke hoach tang von dieu le, trieu tap DHDCD bat thuong
Vietcombank sẽ tổ tức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8/2024 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự là 19/7, và cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 19/8 tại trụ sở chính của Vietcombank tại Hà Nội.
Đại hội đồng cổ đông bất thường của Vietcombank sẽ tập trung vào các nội dung quan trọng, bao gồm việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ, thực hiện các điều chỉnh cần thiết trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của ngân hàng, cũng như quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và quy chế quản trị nội bộ.
Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ngoài ra, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cũng sẽ được thảo luận và quyết định trong khuôn khổ cuộc họp.
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Vietcombank đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 và 2020, nâng vốn điều lệ lên 55.891 tỷ đồng.
Hiện tại, ngân hàng đang tiếp tục triển khai kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại luỹ kế đến hết năm 2018. Đồng thời, Vietcombank cũng dự kiến thực hiện đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ với tỷ lệ 6,5% vốn điều lệ, nhằm củng cố và nâng cao năng lực tài chính.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 10.817 tỷ đồng. Cụ thể, thu nhập lãi thuần giảm 1%, đạt 14.078 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ giảm 1%, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 30%, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 24% và lãi từ hoạt động khác giảm 53%.
Vietcombank len ke hoach tang von dieu le, trieu tap DHDCD bat thuong-Hinh-2
 Kết quả kinh doanh Q1/2024. Nguồn: Vietstock
Mặc dù đã tiết giảm chi phí hoạt động 4%, xuống còn 5.054 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng xuống còn 1.508 tỷ đồng, lợi nhuận của Vietcombank vẫn sụt giảm. Tổng tài sản của ngân hàng giảm 4% so với đầu năm, chỉ còn hơn 1,77 triệu tỷ đồng.
Cho vay khách hàng giảm 3%, còn gần 1,23 triệu tỷ đồng và tiền gửi khách hàng cũng giảm 3%, còn gần 1,35 triệu tỷ đồng. Tổng nợ xấu của Vietcombank cũng tăng 24% so với đầu năm, đạt 15.459 tỷ đồng, đẩy tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ từ 0,98% lên 1,26%.
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN