Imexpharm (IMP) lợi nhuận giảm, chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 20%

Với hơn 70 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Imexpharm (IMP) dự kiến chi trả khoảng 70 tỷ đồng tiền mặt và phát hành thêm 7 triệu cổ phiếu mới để hoàn tất việc chia cổ tức cho cổ đông.
Imexpharm (IMP) loi nhuan giam, chot quyen chia co tuc ty le 20%
 Imexpharm (IMP) lợi nhuận giảm, chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 20%
Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP) thông báo chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 20% cho năm 2023 với ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/7/2024.
Theo đó, tỷ lệ 20% gồm 10% bằng tiền mặt, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng và 10% bằng cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới phát hành. Thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền dự kiến vào ngày 23/7/2024.
Để thực hiện việc chia cổ tức tỷ lệ 20% cho cổ đông, Imexpharm (IMP) chuẩn bị phát hành thêm 7 triệu cổ phiếu mới, nâng tổng số cổ phiếu lưu hành lên hơn 77 triệu cổ phiếu và vốn điều lệ của doanh nghiệp lên hơn 770 tỷ đồng.
Việc phát hành cổ phiếu mới của Imexpharm (IMP) sẽ thực hiện trong quý 2-4/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Hiện tại, UBCKNN đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành của IMP vào ngày 25/6/2024.
Tỷ lệ thực hiện 20% mới được HĐQT IMP thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Quyết định này được đưa ra sau khi công ty phá kỷ lục lãi ròng với gần 300 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với năm 2022. Trước đó, tại ĐHĐCĐ 2023, kế hoạch cổ tức cho năm 2023 được cổ đông thông qua là 15%, bao gồm 10% tiền mặt và 5% cổ phiếu.
Tại ĐHĐCĐ 2024, Chủ tịch HĐQT Chun Chaerhan cho biết tỷ lệ 20% sẽ không hẳn được duy trì trong tương lai mà còn phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của IMP.
“Trước mắt chúng tôi dự kiến tỷ lệ cổ tức là 20% liên tiếp trong 2 năm. Sau đó tùy theo tình hình kinh doanh của Imexpharm mà sẽ trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức cổ tức cho các năm tới. Tuy nhiên chúng tôi cũng kỳ vọng duy trì được mức cổ tức cao trong vài năm tới cho cổ đông”, bà Chun Chaerhan chia sẻ.
Trong quý 1/2024, Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 491,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (479,2 tỷ đồng).
Imexpharm (IMP) loi nhuan giam, chot quyen chia co tuc ty le 20%-Hinh-2
 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh giữa niên độ (quý 1/2024) của IMP
Giá vốn hàng bán của công ty tăng 25% lên 310,6 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm hơn 50%, xuống còn 1,85 tỷ đồng. Song song với đó, Imexpharm đã tiết giảm khoảng 23% - 25% các loại chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, đưa mức chi phí này xuống còn 69,2 tỷ đồng và 28,9 tỷ đồng.
Sau khi khấu trừ giá vốn và chi phí, Imexpharm báo lãi trước thuế gần 77,8 tỷ đồng và lãi sau thuế 61,9 tỷ đồng, tương ứng giảm 21% và 20% so với cùng kỳ năm 2023.
Lãnh đạo Công ty giải thích rằng biến động kết quả kinh doanh là do cả yếu tố khách quan và chủ quan. Các yếu tố khách quan bao gồm biến động giá nguyên liệu đầu vào và tình hình cạnh tranh trên thị trường. Yếu tố chủ quan là do chi phí khấu hao và vận hành nhà máy IMP4 tăng sau khi nhà máy chính thức đi vào hoạt động vào quý III/2023.
Năm 2024, Dược phẩm Imexpharm đề ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 2.364,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 423 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành hơn 23% kế hoạch doanh thu và gần 18,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.
Imexpharm (IMP) loi nhuan giam, chot quyen chia co tuc ty le 20%-Hinh-3
Lợi nhuận trước thuế của Imexpharm theo năm
Quỳnh Ái

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN