Doanh nghiệp thép đầu tiên báo lỗ 19 tỷ, dòng tiền âm hơn 112 tỷ

Sau cùng, Gang thép Thái Nguyên ghi nhận lỗ sau thuế 19 tỷ đồng trong quý 1, đây là quý thứ ba liên tiếp doanh nghiệp thép này thua lỗ.
 
 
 
CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco, TIS) vừa công bố BCTC quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt 2.445 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Lãi gộp giảm 60% xuống chỉ còn 56 tỷ đồng, biên lãi gộp cũng giảm từ 3,7% xuống còn 2,3%.
Chi phí quản lý doanh nghiệp có tiết giảm, song chi phí tài chính vẫn tăng 50% lên 42 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 19 tỷ đồng, trong khi cùng cùng dương 42 tỷ.
Sau cùng, Gang thép Thái Nguyên ghi nhận lỗ sau thuế 19 tỷ đồng trong quý 1, đây là quý thứ ba liên tiếp doanh nghiệp thép này thua lỗ.
Doanh nghiep thep dau tien bao lo 19 ty, dong tien am hon 112 ty
TIS lần thứ 3 báo lỗ liên tiếp.
Trong năm 2023, TIS nhận diện tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt căng thẳng chính trị ảnh hưởng đến giá cả nguyên vật liệu phục vụ sản xuất với mức độ khó lường. Do đó, TIS đặt kế hoạch doanh thu công ty mẹ đạt 15.826 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 39 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Tisco đạt 10.750 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 21% so với đầu năm lên mức 2.132 tỷ đồng, chiếm hơn 73% tài sản ngắn hạn của Gang thép Thái Nguyên.
Khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất là tài sản dở dang dài hạn, đạt 6.353 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là chi phí xây dựng dự án “Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên – giai đoạn 2”.
Tisco đang có nợ phải trả ngắn hạn lên tới 6.413 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính ngắn hạn ở mức 3.000 tỷ đồng, cao hơn so với đầu năm.
Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp này cũng âm hơn 112 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn ghi nhận số dương gần 93 tỷ đồng.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN