TGG đã có lãi 35 tỷ đồng trong quý 4 nhờ thanh lý các khoản đầu tư

TGG báo lợi nhuận sau thuế đạt gần 34,5 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 39 tỷ đồng tại quý 4/2020.
 
CTCP Louis Capital (TGG) vừa công bố BCTC trong quý 4/2021 với doanh thu hơn 682 tỷ đồng, gấp 200 lần cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp còn gần 46 tỷ đồng, song vẫn hơn nhiều lần 28 triệu đồng tại quý 4/2020.
Trong kỳ doanh thu tài chính cũng tăng mạnh từ 176 triệu đồng lên hơn 25 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí hoạt động này gần 29 tỷ đồng. Chi phí bán hàng từ 1,3 tỷ lên gần 29 tỷ, ngược lại chi phí quản lý giảm 81% xuống hơn 7 tỷ đồng nhờ hoàn nhập chi phí dự phòng.
Kết quả, TGG báo lợi nhuận sau thuế đạt gần 34,5 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 39 tỷ đồng tại quý 4/2020.
TGG da co lai 35 ty dong trong quy 4 nho thanh ly cac khoan dau tu
 
Theo giải trình, từ quý 2/2021, công ty đã thay đổi định hướng kinh doanh sang lĩnh vực đầu tư, mua bán nợ. Trong kỳ, công ty thanh lý các khoản đầu tư, bán các khoản đầu tư trong danh mục chứng khoán kinh doanh dẫn đến kết quả kinh doanh tăng đột biến so với cùng kỳ.
Lũy kế cả năm, doanh nghiệp ghi nhận 802 tỷ đồng doanh thu, gấp 78 lần năm 2020. Doanh thu chủ yếu đến từ bán hàng hóa (702 tỷ đồng) và bán thành phẩm (89 tỷ đồng). Kết quả, lãi sau thuế cả năm đạt hơn 99 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 43 tỷ đồng.
Đến 31/12/2021, TGG đang có tổng tài sản 843 tỷ đồng, gấp 3,3 lần đầu năm. Mức tăng chủ yếu do tăng khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tài sản cố định.
Khoản mục chứng khoán kinh doanh ghi nhận giá trị hơn 46 tỷ đồng trong năm vừa qua. Danh mục cổ phiếu của TGG hiện chỉ có 1 mã duy nhất là LDP của Dược phẩm Lâm Đồng.
Về nguồn vốn, nợ vay tài chính đều là các khoản vay ngân hàng. Trong đó nợ ngắn hạn tăng từ 832 triệu đồng lên hơn 75 tỷ đồng, vay nợ dài hạn 16,4 tỷ trong khi đầu năm ở mức 631 triệu đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN