NCB báo lỗ nặng hơn 200 tỷ quý cuối năm, nợ xấu vọt lên 3%

NCB báo lỗ nặng trong quý 4/2021, tiền gửi khách hàng cũng lao dốc, nợ xấu lại tăng vọt lên 3%.
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 khá ảm đạm.
Cụ thể, nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần của NCB sụt giảm 72% về còn hơn 171 tỷ đồng.
Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng chìm trong thua lỗ với hơn 21 tỷ đồng. Ngược lại, các nguồn thu khác tăng trưởng khá tốt như lãi từ dịch vụ gấp 2.6 lần khi đạt 42 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 3.7 lần lên 269 tỷ đồng; lãi từ hoạt động khác gấp 3 lần với 25 tỷ đồng.
Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB giảm 55% về còn hơn 220 tỷ đồng.
Thêm vào đó, NCB phải chi hơn 97 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 10 lần cùng kỳ. Đồng thời, Ngân hàng trích hơn 326 tỷ đồng cho các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc.
Do đó, NCB báo lỗ nặng hơn 203 tỷ đồng trong quý 4/2021, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ lỗ gần 25 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2021, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB giảm 12% so với năm trước, còn 752 tỷ đồng, chỉ thực hiện được 75% kế hoạch năm. NCB trích hơn 243 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và hơn 506 tỷ đồng cho tái cấu trúc.
Sau cùng NCB chỉ lãi trước thuế hơn 2.3 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1.4 tỷ đồng, lần lượt giảm 38% và tăng 16% so với năm 2020.
NCB bao lo nang hon 200 ty quy cuoi nam, no xau vot len 3%
 
Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản NCB giảm 18% về còn 73,784 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại TCTD khác giảm đến 74% về còn 3,064 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng nhẹ 3% lên 41,615 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng giảm 10% về còn hơn 64,520 tỷ đồng…
Tổng nợ xấu tại thời điểm 31/12/2021 gấp đôi đầu năm, chiếm 1,249 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn gấp 10 lần  khi chiếm 603 tỷ đồng và nợ nghi ngờ gấp 2 lần lên 464 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu của NCB tăng mạnh từ 1.51% của đầu năm lên 3%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN