Becamex có tín hiệu khả quan, mục tiêu 84.700 đồng/cổ phiếu

Theo chứng khoán SSI, BCM đang chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, dự kiến phát hành thêm 300 triệu cổ phiếu.
Theo SSI, tại ĐHCĐ thường niên năm 2024, lãnh đạo Becamex IDC (HOSE: BCM)  đã cho biết các kế hoạch kinh doanh cho năm nay với doanh thu hợp nhất là 9 nghìn tỷ đồng (cao hơn 2% so với doanh thu thực tế năm 2023). Kế hoạch LNTT hợp nhất cho năm 2024 là 2,35 nghìn tỷ đồng (+3% svck).
Kết quả kinh doanh dự kiến cao hơn trong năm 2024 sẽ đến từ các lĩnh vực như chuyển nhượng đất tại Thành phố mới Bình Dương và đưa KCN Cây Trường đi vào hoạt động. Nguồn thu nhập khác đến từ các công ty liên doanh liên kết như VSIP, BW và Becamex Bình Phước. Công ty đặt kế hoạch CAPEX cho năm 2024 là 2,88 nghìn tỷ đồng (+3% svck).
BCM dự định chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá cho năm 2024. Tại ĐHĐCĐ, công ty cũng được thông qua việc giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 49% xuống 34%.
BCM đang chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, dự kiến phát hành thêm 300 triệu cổ phiếu. Tổng vốn điều lệ sau phát hành dự kiến đạt 13,5 nghìn tỷ đồng thông qua phương thức Đấu giá công khai trong khi tỷ lệ sở hữu Nhà nước sẽ giảm từ 95,8% xuống 73%. Giá khởi điểm phải đáp ứng 3 tiêu chí sau:
Giá phát hành không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Giá phát hành phải cao hơn giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch gần nhất của BCM trước ngày công bố Thông báo phát hành. Giá phát hành không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.
BCM đặt mục tiêu huy động ít nhất 15 nghìn tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu với kế hoạch phân bổ vốn cho nhiều mục đích khác nhau. Cụ thể như sau: 
6,3 nghìn tỷ đồng dành cho đầu tư KCN, bao gồm KCN Cây Trường và KCN Bàu Bàng mở rộng. 3.634 tỷ đồng dành để góp vốn vào các công ty liên doanh và liên kết, bao gồm VSIP, BW và Becamex Bình Phước. 5.066 tỷ đồng sẽ được phân bổ để tái cơ cấu tài chính và giảm nợ trái phiếu.
Becamex co tin hieu kha quan, muc tieu 84.700 dong/co phieu
 
Becamex co tin hieu kha quan, muc tieu 84.700 dong/co phieu-Hinh-2
Nguồn;BCM IDC 
Becamex IDC vẫn là doanh nghiệp phát triển KCN hàng đầu Việt Nam với tổng diện tích đất sẵn sàng cho thuê là 357 ha và diện tích đất thương phẩm còn lại là 128 ha tại Thành phố mới Bình Dương (thuộc sở hữu hoàn toàn của BCM).
Ngoài ra, liên doanh VSIP được dự báo sẽ mang lại mức cổ tức ổn định hàng năm. Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu BCM với giá mục tiêu là 84.700 đồng/cổ phiếu.
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN