Hai doanh nghiệp thuộc họ Sông Đà bị xử phạt

Ngày 17/11, Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các tổ chức.
 
Theo đó, UBCKNN xử phạt CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 số tiền 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: BCTC năm 2018 được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018.
Hai doanh nghiep thuoc ho Song Da bi xu phat
 
Bên cạnh đó, UBCKNN xử phạt 85 triệu đồng đối với CTCP Sông Đà 9.06 (S96) do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Sông Đà 9.06 không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu: BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2021, 2020, 2019, 2018…; công bố thông tin không đúng thời hạn đối với BCTC các năm 2019, 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên các năm 2019, 2018...
Một công ty thuộc nhóm họ Sông Đà cũng bị xử phạt là CTCP Sông Đà 207 (SDB) do không công bố thông tin theo quy định pháp luật, theo đó SDB bị xử phạt 100 triệu đồng.
Quyết định xử phạt cho biết Sông Đà 207 không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu:
- Báo cáo thường niên năm 2018, BCTC năm 2018 được kiểm toán…`; Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019;
- Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX các tài liệu: BCTC năm 2017 được kiểm toán…
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN