Louis Holdings muốn được miễn chào mua công khai cổ phần TGG

CTCP Louis Capital (TGG) vừa công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2.
 
Theo tài liệu, ĐHĐCĐ bất thường sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn chào mua công khai đối với Louis Holdings khi nhận chuyển nhượng cổ phiếu TGG.
Theo đó, tổ chức này không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng từ các cổ đông Louis Capital, dẫn đến tỷ lệ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đạt hoặc vượt mức 25%, 35%, 45%, 55%, 65% và 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Louis Capital.
Bên cạnh đó, tại Đại hội công ty sẽ miễn nhiệm 3 Thành viên HĐQT là ông Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Hồ Hưng và Đỗ Thành Nhân.
Louis Holdings muon duoc mien chao mua cong khai co phan TGG
 
Trước đó, ông Đỗ Thành Nhân đã nộp đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT do công việc cá nhân nhiều nên không thu xếp được thời gian để tiếp tục tham gia công việc tại công ty.
Trước khi ông Nhân nộp đơn xin từ nhiệm, nhiều thành viên khác cũng xin rút khỏi HĐQT của Louis Capital. Cụ thể, vào ngày 8/10, ông Nguyễn Hồ Hưng, Chủ tịch Chứng khoán APG cũng muốn rút khỏi HĐQT sau hơn một tháng gia nhập.
Tương tự, ông Nguyễn Trung Kiên, Thành viên HĐQT Louis Capital cũng có nộp đơn xin từ nhiệm vì lý do do sức khoẻ không đảm bảo. Ông Kiên mới làm lãnh đạo tại công ty này trong 12 ngày.
Để thay thế, ĐHĐCĐ bất thường bầu bổ sung 3 thành viên mới là ông Nguyễn Mai Long, ông Phùng Trung Thuỷ và ông Cao Bá Trung.
Hiện, ông Nguyễn Mai Long đang là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Louis Holdings và Chủ tịch CTCP Sametel (SMT) - đơn vị cũng thuộc hệ sinh thái Louis.
Ông Phùng Trung Thuỷ đang là Trợ lý CEO của Sametel và Trợ lý điều hành của ông Nguyễn Mai Long. Còn ông Cao Bá Trung đang là Giám đốc hãng luật Cabas.  
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN