Coteccons và cổ đông lớn của HAH bị phạt tổng cộng 180 triệu đồng

Vừa qua, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) và Samarang Asian Prosperity – cổ đông lớn của Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH).
Theo đó, Xây dựng Coteccons (CTD) bị phạt tổng cộng 155 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật và vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.
Cụ thể, Coteccons công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 không có nội dung về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty.
Coteccons va co dong lon cua HAH bi phat tong cong 180 trieu dong
 
Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30/6/2020 được soát xét; trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Công ty có các giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty.
Tuy nhiên, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua.
Còn Samarang Asian Prosperity – cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) bị phạt 25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.
Ngày 17/12/2020, Samarang Asian Prosperity, cổ đông lớn của HAH, bán 172.870 cổ phiếu HAH làm giảm khối lượng (tỷ lệ) sở hữu từ 4.773.832 cổ phiếu (10,07%) xuống 4.600.962 cổ phiếu (9,71%) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu qua ngưỡng 1% (từ ngưỡng 10% xuống ngưỡng 9%).
Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2020, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% của Samarang Asian Prosperity.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN