Chứng khoán HSC chia 2 đợt cổ tức, tổng tỷ lệ 11.78%

Chứng khoán HSC thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2022 và cổ tức năm 2023 với tổng tỷ lệ 11.78% bằng tiền (sở hữu 1 cp được nhận 1,178 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/07.
 
Lưu ý rằng, Công ty đã thay đổi hình thức chia cổ tức đợt 2/2022 từ phát hành cổ phiếu sang tiền mặt với tỷ lệ 6.56% (656 đồng/cp); còn cổ tức năm 2023 là 5.52% (522 đồng/cp).
Với gần 704 triệu cp đang lưu hành, ước tính HSC cần chi hơn 829 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán vào 08/08/2024.
Đầu năm 2024, Công ty cũng đã phát hành xong hơn 68.5 triệu cp mới trả cổ tức đợt 2/2021 (tỷ lệ thực hiện 15%).
Từ năm 2008 đến nay, HSC vẫn duy trì trả từ 2-3 đợt cổ tức hàng năm cho cổ đông, tỷ lệ ổn định hàng chục phần trăm. Năm 2024, Công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, khoảng 7% mệnh giá (700 đồng/cp).
Trước đó, ngày 09/04, HĐQT Chứng khoán HSC thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối gần 178.2 triệu cp mới, chiếm 77.94% tổng số cổ phiếu được chào bán (hơn 228.6 triệu cp - tỷ lệ 2:1). Số cổ phiếu không chào bán hết là hơn 50.4 triệu cp được hủy bỏ.
Với giá chào bán 10,000 đồng/cp, tổng thu từ đợt chào bán đạt gần 1,782 tỷ đồng. Tham gia đợt chào bán, quỹ ngoại Dragon Capital đã mua thêm gần 69 triệu cp HCM, nâng sở hữu lên 32.18% vốn (gần 227 triệu cp).
Trong khi đó, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước (HFIC) không thực hiện quyền mua phát hành thêm, tỷ lệ sở hữu sau phát hành là 17.26% (hơn 121 triệu cp).
Về tình hình kinh doanh quý 1/2024, HSC ghi nhận doanh thu 863 tỷ đồng và lãi sau thuế 227 tỷ đồng, lần lượt tăng 37% và 83% so với cùng kỳ; thực hiện được 27% chỉ tiêu doanh thu và 20% mục tiêu lợi nhuận năm.
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN