Điện Gia Lai mua lại 30 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG) vừa công bố thông tin mua lại 30 tỷ đồng trái phiếu trước hạn vào ngày 27/6/2024 với lô trái phiếu mã GEG_BOND_2018_1.
 
Dien Gia Lai mua lai 30 ty dong trai phieu truoc han
 Sau khi phát hành 100 tỷ trái phiếu để hoán đổi nợ, GEG tiếp tục mua lại 30 tỷ trái phiếu trước hạn
Ngày 27/6/2024, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG) đã hoàn tất việc mua lại 30 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, mã GEG_BOND_2018_1. Đây là loại trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, được phát hành vào ngày 29/6/2018 và dự kiến đáo hạn vào ngày 29/6/2028.
Sau khi mua lại, khối lượng trái phiếu đang lưu hành của GEG giảm từ 195 tỷ đồng xuống còn 165 tỷ đồng. Quyết định mua lại trái phiếu trước hạn này căn cứ quy định Thông tư 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
Trước đó, GEG đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu GEGH2429001 với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 26/6/2029.
Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 9,5%/năm. Từ năm thứ hai đến năm thứ tư, lãi suất thả nổi được điều chỉnh 3 tháng/lần và được xác định bằng lãi suất cơ sở cộng với biên độ 3,9%/năm, nhưng tối thiểu 10%/năm. Lãi suất năm thứ năm cũng thả nổi và điều chỉnh 3 tháng/lần, bằng lãi suất cơ sở cộng biên độ 5,4%/năm, nhưng tối thiểu 11,5%/năm.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu bao gồm 61 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An và toàn bộ quyền lợi liên quan. Điện Gia Lai cũng sẽ bổ sung 20.804.891 cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai làm tài sản đảm bảo trước ngày 1/11/2024.
Điện Gia Lai cũng đã thông qua Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được dùng để cơ cấu lại nợ của công ty, bao gồm thanh toán gốc hoặc lãi cho gói trái phiếu GEGB2124003 đến hạn tháng 8/2024.
Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành tối đa là 200 tỷ đồng, mã dự kiến là GEGH2427002. Đại diện chủ sở hữu trái phiếu là VCBS, đại lý quản lý tài sản đảm bảo là ngân hàng thương mại Việt Nam.
Công ty hiện đang có tổng nợ phải trả hơn 10.259 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm phần lớn (9.939 tỷ đồng) và dư nợ trái phiếu là 495 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất của GEG là Vietcombank với tổng dư nợ lên tới hơn 7.600 tỷ đồng.
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN