Phát hiện thi thể người đàn ông cùng 10 lá thư tuyệt mệnh ở Hà Tĩnh

Người dân phát hiện bên cạnh thi thể nạn nhân có chiếc xe máy, trong cốp xe máy có 10 lá thư tuyệt mệnh. Thời điểm phát hiện thi thể đã phân hủy nặng.

Phát hiện thi thể người đàn ông cùng 10 lá thư tuyệt mệnh ở Hà Tĩnh.


Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN