Chứng khoán Rồng Việt phát hành thêm 33 triệu cổ phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) đã hoàn tất phát hành hơn 24 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và 8,85 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên.
Chung khoan Rong Viet phat hanh them 33 trieu co phieu
Sau hai đợt phát hành, VDS đang lưu hành 243 triệu cổ phiếu trên thị trường
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) đã công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Theo đó, VDS dự kiến phát hành 24.150.000 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 100:11,5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 11,5 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của công ty. Ngày kết thúc đợt phát hành là 24/6/2024, chuyển giao cổ phiếu trong Q3/2024.
Bên cạnh đó, VDS cũng phát hành 8,85 triệu cổ phiếu ESOP cho 167 cán bộ nhân viên, tương ứng 4,21% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Ngày kết thúc đợt phát hành là 27/6/2024, chuyển giao cổ phiếu trong Q3/2024. Theo thông báo, 50% số lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm, 50% số lượng cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành.
Hai đợt phát hành được thực hiện thành công với tỷ lệ 100% số cổ phiếu. Hiện VDS đang lưu hành 243 triệu cổ phiếu trên thị trường.
Về tình hình kinh doanh, quý I/2024, công ty đạt lợi nhuận trước thuế 138,1 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, đạt 283,7 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ.
Tất cả các mảng kinh doanh của Rồng Việt đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý này. Hoạt động đầu tư có sự đột phá, doanh thu 119,5 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Mảng môi giới và dịch vụ chứng khoán cũng đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu.
Mặc dù chi phí hoạt động tăng, lợi nhuận sau thuế của Rồng Việt vẫn đạt mức 110,5 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ. Các chỉ số tài chính quan trọng như tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ dư nợ cho vay margin trên vốn chủ sở hữu và tỷ lệ an toàn tài chính đều được duy trì ở mức an toàn và tuân thủ quy định.
Với kết quả kinh doanh quý I/2024 khả quan, Rồng Việt đã hoàn thành 29% kế hoạch doanh thu và 39% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN