Danh Khôi đạt lãi gộp 154 tỷ đồng năm 2022

Doanh thu chưa đến 1 tỷ đồng trong khi các chi phí khá nhiều khiến  lỗ quý 4 đến 60 tỷ đồng.
Trong quý 4/2022, CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC) đạt doanh thu thuần 875 triệu đồng, đây là phần thu từ dịch vụ môi giới và dịch vụ khác trong khi doanh thu từ dịch vụ tư vấn - quản lý bất động sản hay hoạt động hợp tác đầu tư dự án đã hoàn toàn mất hút trong quý này.
Mức doanh thu trong quý 4 cũng là mức doanh thu thấp nhất trong lịch sử niêm yết chứng khoán của NRC kể từ đầu quý 2/2018.
Trong khi đó các loại chi phí hoạt động của công ty vẫn ở mức cao khi chi phí tài chính tăng 6,5 lần lên mức 28 tỷ; chi phí quản lý tăng 66% lên đạt 30 tỷ. Sau cùng, Danh Khôi lỗ sau thuế 60 tỷ, trong khi cùng kỳ lãi 190 tỷ.
Danh Khoi dat lai gop 154 ty dong nam 2022
 NRC kinh doanh èo uột năm 2022.
Lũy kế năm 2022, doanh thu của NRC giảm đến 56% còn 194 tỷ, lợi nhuận gộp giảm 62% về còn 154 tỷ đồng. Sau cùng, lãi ròng giảm đến 97% về còn 6,3 tỷ đồng.
Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của NRC đạt 2.368 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự gia tăng của các khoản phải thu, đạt 1.907 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm.
Bên cạnh đó là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn cũng tăng gấp đôi, đạt 191 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall). Đáng kể là hàng tồn kho giảm 78%, chỉ còn 11 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 của NRC đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 581 tỷ đồng, tăng 21%. Song, với vốn chủ sở hữu dày dặn (1.359 tỷ đồng, tăng 17%), hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của NRC khá thấp. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN