Tập đoàn Hòa Bình xin gia hạn nộp báo cáo tài chính đến ngày 10/2

Hoà Bình xin được gia hạn công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 chậm nhất đến ngày 10/2/2023.
Ngày 19/1, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) về việc xin gia hạn thời gian nộp BCTC quý 4/2022.
Hoà Bình cho rằng, thời hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2022 của công ty là ngày 30/1/2023 nhưng lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ kéo dài từ ngày 21/1/2023 đến 29/01/2023.
Trong khi đó, đặc thù của Hoà Bình có nhiều công trình dài khắp cả nước và nghiệp vụ kế toán quý 4/2022 cần rà soát số liệu cho cả năm 2022, đồng thời phải hợp nhất số liệu báo cáo tài chính các công ty con, công ty liên kết nên cần nhiều thời gian để tổng hợp.
Bên cạnh đó, “có nhiều tác động bất lợi lên toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ những biến động bất thường về nhân sự cấp cao” nên công ty gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành báo cáo tài chính và công bố thông tin đúng thời hạn. Vì thế, Hoà Bình xin được gia hạn công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 chậm nhất đến ngày 10/2/2023.
Tap doan Hoa Binh xin gia han nop bao cao tai chinh den ngay 10/2
 HBC gia hạn nộp BCTC quý 4/2022.
Tạm dừng thi hành các Nghị quyết HĐQT số 50, 51, 53
Song song đó, Hoà Bình cho biết đã được quyết định thi hành án chủ động ngày 19/1 của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TPHCM với nội dung buộc doanh nghiệp tạm dừng thi hành các Nghị quyết số 50, 51 và 53 cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng quyết định hay phán quyết của Hội đồng Trọng tài.
Đồng nghĩa với việc ông Lê Viết Hải, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Người đại diện pháp luật của tập đoàn.
Cuộc nội chiến Xây dựng Hòa Bình diễn ra xung quanh việc tranh giành chiếc ghế Chủ tịch HĐQT giữa nhóm ông Lê Viết Hải và nhóm ông Nguyễn Công Phú.
Nghị quyết 50 của HĐQT Xây dựng Hòa Bình thông qua việc chấp thuận đơn xin từ nhiệm ông Lê Viết Hải từ ngày 1/1/2023. Việc từ nhiệm này nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử ông Lê Viết Hiếu đảm nhận chức vụ tổng giám đốc (theo quy định của luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14) vào kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2023 sắp tới và được đồng thuận tuyệt đối (8/8 thành viên). Nghị quyết trên cũng thông qua việc thành lập Hội đồng sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và ông Lê Viết Hải giữ vai trò chủ tịch.
Còn Nghị quyết số 51 của HĐQT Xây dựng Hòa Bình thông qua việc bổ nhiệm Tiễn sĩ Nguyễn Công Phú, Thành viên HĐQT độc lập giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình kể từ ngày 1/1/2023.
Nghị quyết 53 ký ngày 31/12/2022 của HĐQT Xây dựng Hòa Bình đã thông qua hoãn thi hành việc xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Lê Viết Hải kể từ ngày 1/1/2023 cũng như hoãn thi hành đơn từ nhiệm của ông Lê Viết Hải khỏi tư cách thành viên Hội đồng Quản trị.
Đồng thời, nghị quyết cũng thông qua việc hoãn thi hành việc thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, hoãn thi hành việc bầu ông Nguyễn Công Phú vào chức vụ Chủ tịch HĐQT.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN